Како правилно да се пресмета наклонот на дренажните цевки

Непреченото функционирање на мрежата за одводнување на домаќинствата зависи од нејзината компетентна инсталација. Изведување на инсталација работа треба да биде во согласност со прописите. Во исто време, важните улоги играат следните параметри: наклон на канализација од 110 мм на 1 метар и должина на главната канализација.

Која е наклонот на мозоци

Во високите изгревања на старите згради, канализацискиот систем обично се поставуваше без наклон. Поради ова, налетите на системот и тонењето на долните катови се доста чести. Во иднина, градителите ги земаа во предвид недостатоците, а денес канализацијата и дождовните писти се поставени со условена наклон на цевка, која се пресметува за 1 линеарен метар и зависи од должината на дренажната мрежа и делот на цевките. Овој пристап кон уредувањето на надворешната и внатрешната дренажа овозможува да се избегнат многу проблеми:

 • непријатна миризба во просториите (поради зачувување на заштитните сифони);
 • засилување на гасоводот, кој е полн со распаѓањето на целиот систем;
 • налетите на мрежата во подрумот, давење, односно наклонот се суши во подрумот на куќата. Поради ова, не постојат фактори како што се присуството на комарци, прекумерна влага, мувла, која има тенденција брзо да се шири во станбени простории. Проблемот со оштетувањето на подрумот и другите комуникации е минимизиран;
 • Покрај тоа, поставувањето на надворешниот канализациски систем со почитување на наклон од 1 метар во согласност со SNiP ги штити производите од леано железо од корозија. Поради тоа, течни отпадни води не истекуваат во подрумот.

Наклон на канализација: можни опции

До денес, постојат неколку шеми за поставување на цевки кои можат да ги користат приватните програмери:

 • наклон на цевка за време на инсталацијата на отстранувањето на водата може да се направи мал или дури и нула;
 • поставете ја канализацијата во поакутен агол;
 • или да се изгради систем според прописите.

Секој сопственик го избира аранжманот на отпадна вода според нивната дискреција. Сепак:

 1. Со мала или без наклон на цевката, цевките ќе бидат зацврстени, поради што нивното природно чистење ќе биде тешко. За да се избегне стагнација на вода и непријатен мирис, на некој начин ќе им помогнете на честите чистење на одводниците со посебни средства.
 2. Премногу остра предрасуда е уште една грешка. Тоа го олеснува брзиот проток на вода низ цевководот, од кој остатоци од храна, отпадни води и ѓубре делумно ќе останат во цевките. Во овој случај, периодичното чистење на системот со ефективни соединенија исто така ќе биде потребно. Но, има уште еден проблем - со прекумерно голем наклон на цевки, брзината на проток ќе биде многу поголема. Водата во моментот на испуштање може да го блокира канализаторот и да ги прекине хидрауличните замки, што сигурно ќе доведе до мирис на отпадна вода во просторијата. Затоа, SNiP строго го регулира максималниот коефициент на наклон на надворешниот или внатрешниот гасовод од почеток до крај - 0,15 (15 см).

Ефективни производи за чистење не се евтини. Но, дури и тие нема да заштедат од целулирани цевки. Со текот на времето, ова ќе доведе до блокирање на нафтоводот, потреба за поправки, што ќе резултира со конкретен износ.

Затоа експертите советуваат: за канализационата мрежа да работи без проблеми многу години, подобро е првично да се троши време и да работи со стандарди, каде што односот на аголот на наклон кон должината на мрежата и дијаметарот на цевката е јасно дефиниран.

Како да се одреди наклонот на канализација

Во најголем дел, домашната канализациона мрежа е систем за гравитациски проток во кој каналите се движат по автопатот под влијание на гравитацијата. Затоа, кога ќе се реши тоа, не се дозволени пропусти.Почнувајќи да поставувате канализација, треба сигурно да знаете што наклонот на цевките во системот треба да се забележи во пресметката од 1 метар.

Капацитетот на канализационата мрежа е првенствено влијание врз пресекот на цевките, така што наклонот на цевководот треба да се избере земајќи го предвид нивниот дијаметар.

Во исто време - колку е поголем пресекот на цевките, толку е помал нивниот наклон.

Табела на односот на аголот на наклон и дијаметарот на цевките

Дијаметар на цевки, ммМинимален сооднос на наклонМаксимален сооднос на наклон
400,03 (3 см / 1 метар)0,04 (4 см / 1 метар)
500,025 (2,5 см / 1 метар)0.035 (3,5 см / 1 метар)
800.015 (1,5 см / 1 метар)0,02 (2 см / 1 метар)
100 (110)0.012 (1,2 cm / 1 метар)0,02 (2 см / 1 метар)
150 (160)0,007 (0,7 см / 1 метар)0.01 (1 см / 1 метар)
2000,005 (0,5 см / 1 метар)0,008 (0,8 cm / 1 метар)

Ако напречниот пресек на цевките е, да речеме, 50 mm, а потоа по инсталацијата на системот, земајќи го предвид минималниот сооднос на наклон од 0,02, висинската разлика помеѓу краевите на канализациониот систем на растојание од 1 метар ќе биде еднаква на 2 см.

Наклонот се пресметува на 2 начини:

 • користејќи ја равенката Колбрук-Бела, но ова може да се направи само од професионалци;
 • и со утврдување на усогласеноста на брзината на движењето на вториот круг (V) со нормативниот коефициент (К).

Пресметка на наклон при создавање канализација

При монтажа и инсталирање на внатрешна или надворешна мрежа, наклонот на цевките е јасно означен во регулаторните правила и се пресметува во неколку фази:

1. Одредување на полнење на цевките со одводи според формулата Q = H / D, каде што:

П - проценетото ниво на пополнување на системот;

D - пресек на цевки;

H е висината на ефлуентот во цевките.

Нивото на полнота мора да биде такво што системот не се затнати.

Природно, ако Q = 0, тогаш гасоводот е празен. И кога Q = 1 (максимална гранична вредност) е целосно пополнета, сепак, во оваа ситуација не постои апсолутно никаква пристрасност, што е неприфатливо за нормално функционирање на канализационата мрежа. Затоа, при дистрибуција на системот во приватна куќа, не е препорачливо да се постават цевки по највисока вредност.

Златното средство се смета за полнота на мрежата во рамките на 50-60% од максималната стапка, така што се уште постои простор за вентилација на системот. Но, земајќи го предвид материјалот на цевката. Затоа, оптималниот коефициент на полнење на олуците (К) за полимерни и стаклени индустриски производи е 0,5. И за метални или азбестни цементни цевки со грубост внатре - 0,6. Со овие параметри, стапката на движење на отпадот низ цевководот се смета за најдобра.

2. По пресметувањето на нивото на полнење на цевките, определете ја протокот на кој системот за одводнување ќе работи без замачкување и блокирање.

Стапката на испуштање е клучен фактор кога се пресметува наклонот на автопатот.

Според Правилникот, нивото на полното ниво на цевководот треба да биде најмалку 30% (0,3), а брзината на движење на отпадна вода (брзина) треба да биде најмалку 0,7 m / s.

За понатамошна пресметка, користете ја нееднаквоста V (√Q) ≥ K, каде што:

V е стапка на проток во мрежата;

K е оптимален коефициент на полнота;

П - проценетата стапка на цевките за полнење.

Според формулата, соодносот на брзината на отпадна вода (V) до пресметаната вредност на полнотата на системот (Q) мора да биде поголем или еднаков на оптималниот коефициент (K) за соодветниот тип на цевки.

Се разбира, доста е тешко самостојно да се пресмета нивото на полнење на системот и брзината на отпадна вода без професионална опрема. Како резултат на тоа, во пракса, најчесто се користи методот без пресметка.

Одредување на аголот на наклон на дренажната мрежа без формули

При организирање на отворено канализационен систем, се базира на највисокиот и најнискиот наклон за 1 метар, поради SNiP 2.04.03-85 стр 2.41, а неизразените делови од внатрешната мрежа се поставени во согласност со клаузулата 18.2 од множеството стандарди и правила 2.04.01-85.

Ако не е можно да се направат пресметки или не сакаат да ги проучуваат стандардите и да ги разберат табелите, тогаш е уште полесно да се направи - аголот на наклонување се одредува со формулата 1 / D, каде што D е надворешниот дијаметар на цевките во милиметри.

Како да го поставите точниот агол

Постојат неколку техники за правилно поставување на прифатлив наклон на цевководот, кој нема да се промени за време на инсталацијата:

 1. Користење на меур ниво со поединечни поделби. Треба да биде 3 линии на двете страни, каде што секој одговара на наклон од 1 см на должина од 1 метар. Уредот е фиксиран на врвот на цевките, а облогите го прилагодуваат аголот на наклон се додека воздушниот меур не ја допре саканата ознака.
 2. Со мерење на рабовите на девијациите на местото (подигнување) од хоризонталната линија. Посакуваниот сооднос на падина ќе биде еднаков на односот на должината на цевката (дел) до висината на горната страна.
 3. Со помош на 2 марки на рабовите на гасоводот, поставете го на ниво, помеѓу кое се протега врската, а веќе по неа се ориентирани за време на монтаж на системот.
 4. Користете ласерско или ротационо ниво. Скапи, но ефикасни. Еден уред ја заменува линиската линија, нивото и плоштадот и е способен да работи во затворен простор, што е особено важно кога се поставуваат цевки во портите.

При создавање на канализационен систем и обликување на наклонот на цевките по 1 метар од должината на цевководот, пред да се работи потребно е да се изготви план и да се консултира со експерти. И визуелните информации од видео клипови ќе помогнат да се разберат нијансите на уредување и да се избегнат многу грешки.

Погледнете го видеото: How to make stress your friend. Kelly McGonigal

Оставете Го Вашиот Коментар