Грејни котли за приватни домови: избор на гориво, карактеристики

Во класичната шема на греење главните јазли се котли за загревање на приватна куќа на различни извори на енергија. Изборот е направен во фазата на проектирање на живеалиштето во смисла на моќност, достапност на гориво, достапност на буџетот, вид на сместување, други фактори. Постојат грејачи на еден тип на гориво, комбинирани модели.

Изборот на енергија

Во првата фаза, неопходно е да се проучат карактеристиките на постојните видови на гориво, за да се избере економска опција во зависност од регионот. Табелата подолу ви овозможува да изберете да ја споредите еколошката стил, економичноста, лесното функционирање на опремата, земајќи ги предвид цените на енергетските превозници, просечната годишна температура во зависност од регионот.

Експертите препорачуваат следниве извори на енергија за различни работни услови:

 • магарен гас - најевтин гориво за сите региони, под услов да е поврзан со централниот гасовод, универзално решение за куќа, селска куќа, градинарска куќа
 • пилеви пелети, пелети, огревно дрво - прифатлива цена, потреба од големи површини за складирање, сушење на резервите на гориво, најдобра опција за градина, куќа, куќа без централен гасовод
 • јаглен брикети - ниска еколошки стил, разумна цена на енергијата, високи трошоци за одржување на котелот
 • течно гориво - високи трошоци, загадување на воздухот, котли нафта се неопходни мерки во присуство на соодветно гориво (рафинирање на нафта, мазут) по пристапна цена
 • електрична енергија - поради високата цена често се користи како дополнително греење

Котлите за греење за гас за приватна куќа на течен гас (смеса на пропан-бутан) се многу скапи за работа. На пример, во московскиот регион, тие не можат да се натпреваруваат дури и со течни котли со цврсто гориво поради неколку причини:

 • цената на еден литар пропан-бутан во московскиот регион е 20-17 рубли (трошоците за испорака се земаат во предвид)
 • почетната инвестиција за автономна гасификација е 500-250 евра (резервоар 4,8 коцки, 2,7 коцки, соодветно)
 • санитарната зона околу резервоарот за гас значително ја намалува областа на локацијата

Одлучувајќи за видот на енергетскиот носач, се пресметува потребната котелска моќност, земајќи ги предвид загубите на топлина, димензиите на живеалиштата и присуството на дополнителни системи за греење (подно греење, инсталација на IR филм на таванот). За колиби со стандардна висина на таванот (во рамките на 3,2 м), моќта на дизајнот на грејачот е селектирана според формулата:

P = S x Py/ 100 каде Пy - специфична моќност за 10 квадрати од просторијата, S - површина на соби

За северните региони Р.y еднаква на 2 - 1,6 единици, во Московскиот регион 1,5 - 1,3 единици, просечниот опсег од 1,2 - 1 единица, јужните региони на земјата 0,9 - 0,6 единици. При изборот на котел со двоен котел, номиналната моќност се зголемува за 25%. Така, за централните региони, моќноста од 22 kW е доволна за нормална микроклима од 200 m.2 една кола куќа, 18 kW за двојна кола дизајн.

Котел со цврсто гориво

Опсегот на оваа опрема за греење се надополнува со котли кои долго гори. Затоа, греењето на приватна куќа со котел со цврсто гориво доби дополнителни предности:

 • отпадот од дрво е евтино за сопствениците, намалувајќи го оперативниот буџет
 • едноставен дизајн овозможува лесна инсталација, одржување
 • автономниот систем не зависи од прекините во гасните мрежи
 • опремата има атрактивна цена во комбинација со висока ефикасност

Едно оптеретување во котлите со долгогодишно загревање трае 36 до 4 часа, во зависност од моделот на уредот. За разлика од традиционалните дизајни за стандардни логови, постојат опции на пазарот за огревно дрво со голем формат (со дијаметар од 0,2 m, должина 1 m). Ова во голема мера го поедноставува работењето, зголемувајќи го времето на горење по секое оптоварување.

На пример, котли за греење за приватна куќа, модификација КТ-2Е работат на еден таб 46 см огревно дрво 46 - 10 часа, имаат обем на комора од 0,62 м3Во кој се наоѓаат 56 кг суви трупци. Моќ од 25 kW е доволно за загревање на 250 квадрати. Ефикасноста на уредот е 83%, се користи стандардниот оџак со квадратна делница 17 x 17 cm, во котелот се ставени 117 литри течност.

Греење на електрични котли

Во прилог на евтиното гориво, греењето на приватна куќа со електричен котел обезбедува погодна контрола, намалувајќи ги оперативните трошоци. Точноста на контролата на температурата во просториите е 0,5 степени, затоа, електричните котли почесто се користат во "паметни дома" системи. Овие грејачи се класифицирани според неколку критериуми:

 • тип на грејен елемент - безбедни грејни елементи или електромоди со висока моќност
 • моќност - 60 - 4 kW
 • бројот на фази на регулирање - 3 - 2 или без прилагодување
 • комплетен сет - вградените циркулациски пулсери, хидроакумулатори, котли
 • инсталација метод - кат, ѕид

Водата се загрева со електроди со проточни модификации, грејните елементи се инсталираат во кумулативните модели на котли. Во случај на автономни систем за водоснабдување (добро, добро), предуслов е присуството на систем за третман на вода во кој се регулираат карактеристиките на течноста за ладење.

Електричните котли за приватна куќа од типот на електрода се пребирливи за квалитетот на водата, која во овој случај е дел од електричното коло. Оваа непријатност се компензира со највисока можна ефикасност, еднаква на 98%. Ниту еден од другите извори на енергија не обезбедува таква висока ефикасност на конверзија на енергија. Предностите на уредите за греење со електрода се:

 • мали димензии - три пати помали од котлите со грејни елементи
 • варијабилноста - пад на напон не влијае значително на квалитетот на греењето
 • помалку инертност - брзо загревање, висококвалитетна контрола на температурата

Грејните елементи не се уништуваат по скала, за разлика од каприциозните грејни елементи, отсуството на течноста за ладење во системот не може да доведе до откажување на уредите. Главниот недостаток е опасноста од електричен шок. Затоа, домување основа е предуслов за безбедно работење. Електричните котли не се погодни за еднокопски системи, со првичното загревање до однапред одредена температура, максимално количество енергија се троши.

Котел за мазут

Оваа опрема за греење се користи поретко од другите аналози. Котлите за мазут за приватна куќа бараат посебна просторија, задолжително е опремена со издувни гасови. Ѕидовите на комората за согорување се предмет на интензивно носење поради токсични сулфурни емисии за време на согорувањето.

Постојат 3, 2, еднофазни модификации на дизел котли, од кои секоја има зголемен оперативен буџет. Редовното чистење на внатрешните ѕидови на комората за согорување е очајна потреба. Горилите се чувствителни на промени во составот на горивото, затоа, по завршувањето на залихите, транзицијата кон дизел од новата серија бара прилагодување на факелот.

Не постојат модификации на ѕид на опремата за течна гориво, уредите со двојна врска може да бидат опремени со котел или со течен грејач на вода од системите за водоснабдување. Експертите препорачуваат да се изберат единици со присилна тежина, бидејќи коаксијален оџак е поудобен при инсталирање на опрема. Ефикасноста е ограничена на 90 - 85%, што е малку под гасот, електричните модели.

Котли за греење на мазут за приватна куќа работат со еден полнење со месеци поради големиот обем на резервоари (неколку тони). Посебна просторија од котларата овозможува да се намали бучавата на работните горилници во станбените простории, за да се обезбеди лесен сервис. Во прилог на чистење на комората за согорување, се бара отстранување на прашина, саѓи од оџакот, разменувач на топлина.

Гасен котел

Во рејтингот на грејачи, гасните котли за приватна куќа со висока ефикасност и ресурс се уверени во водењето. Гасната опрема е инсталирана по дозволите за регистрација.

Ова ќе бара неколку чекори:

 • ја координира инсталацијата во органите на Ростехнадзор
 • нарачајте специјализиран проект за котли / котлари
 • склучи договор со организацијата за инсталација / услуга
 • изготви трилатерален договор со снабдувачот на енергија, услужна компанија

Првиот е одговорен за здравјето на гасоводот, вториот - за здравјето на опремата, правилна врска внатре во куќата. Секоја страна мора да има важечка лиценца за овие типови на работа.

Експертите препорачуваат купување гасни котли од домашни производители прилагодени на нискиот квалитет на рускиот природен гас. Согорувајќи ги ѕидовите на коморите за согорување на странски производители, системите за автоматизација не работат со падови на притисок, тие реагираат на присуството на нечистотии во смесата.

Гасните котли се класифицираат според следниве карактеристики:

 • функционални - едноколорните модели се користат исклучиво за кола за загревање, повеќекратни модификации дополнително обезбедуваат топла вода за системи за топла вода
 • инсталација метод - ѕид, подот монтирање
 • материјал за разменување на топлина - леано железо, бакар, челик
 • тип на горилник - вентилатор, атмосферски, кинетички, дифузија

Во отворени комори за согорување се инсталираат атмосферски горилници. Воздухот е вовлечен во овие уреди од котларата, затоа, високо квалитетна вентилација е предуслов за работа. За сопствениците на приватни куќички, атмосферските горилници се попогодни затоа што:

 • имаат ниска цена, компактна големина
 • економичен за користење поради едноставна конструкција
 • сигурен во работењето, нестабилен
 • молчи, бидејќи немаат навивачи

Недостатоците на котлите со атмосферски горилници се потребата да се инсталира прекинувач за притисок, мала моќност, ниска (90%) ефикасност и честа чистење на просторијата. Прашината го отстранува млазницата, предизвикувајќи неуспех на уредите.

Гориверот со супер-полнење не зависи од притисокот, може да се избере посебно за одредени работни услови, тој има ефикасност зголемена на 95%. Во овој случај, горивото целосно ќе изгори, намалувајќи ги трошоците за одржување на чистењето на комората за согорување. Еколошкиот стил се зголемува, котлите од овој тип се опремени со независни коаксијални оџаци.

Недостатокот е дополнителниот шум на вентилаторот, високата цена, големите димензии поради дополнителниот јазол, енергетската зависност.

Избор на котел според карактеристиките

Експертите препорачуваат да изберат котли за греење за приватна куќа во однос на моќноста, начинот на инсталација, типот на режач, бројот на кола.

На пример, едноставно поделба на просторот за 10, можете да добиете приближен моќен единечен котел. Со додавање на 25% на овој резултат, можете да ја пресметате моќноста на моделот со две циклуси. Котелот е погоден за мали семејства, протокот низ опциите ќе обезбеди непречено снабдување со топла вода за секој број на корисници, водовод, апарати за домаќинство.

Треба да се раководи со следната минутна потрошувачка на санитарни апарати за врела вода:

 • туш - 12 л
 • тоне, мијалник - 5 л

При изборот на котел, потребно е да се земе во предвид неговиот волумен, стапката на загревање на вода по потрошувачката на топла вода.Кога грееш куќа со површина од помалку од 100 квадрати, економскиот ефект на изборот на котел за гас е драстично намален.

Погледнете го видеото: Eben Bayer: Are mushrooms the new plastic?

Оставете Го Вашиот Коментар